1150. Начертите отрезки

 

  1150. Начертите отрезки: АВ = 1,3 см; CD = 2,1 см; МР = 0,8 см.

 

Ответ: