1272. Округлите до единиц дроби

 

  1272. Округлите до единиц дроби: 7,265; 11,638; 0,23; 8,5; 300,499; 6,5108; 0,8.

 

Ответ: