271. Умножьте: а) три десятка на два

 

  271. Умножьте: а) три десятка на два десятка;   б) две сотни на три десятка.

 

Ответ: